International Photography Festival 2018 / Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol 2018

Siaradwyr gwych!

Unwaith eto, 'rydym wedi trefnu cymysgedd amryfal o unigolion talentog sy'n gweithio mewn gwahanol genres ffotograffiaeth fel siaradwyr yr Ŵyl - felly mae 'na siwr o fod rhywbeth o ddiddordeb i bawb.

Yn y gorffennol ein rhaglen o siaradwyr dros benwythnos yr Ŵyl oedd y prif destun trafod ymysg mynychwyr yr Ŵyl a chredwn ein bod wedi codi i'r sialens eto ar gyfer 2018. Mae'n rhestr yn cynnwys y ffotograffydd portreadau stryd Prydeinig uchel ei barch Niall McDiarmid (yn arddangos ar hyn o bryd yn Sefydliad Martin Parr ym Mryste); y ffotograffydd dogfennol diwylliannol ac aelod y 'VII Agency' Jocelyn Bain Hogg; y ffoto-ohebyddion arobryn Danilo Balducci a Kate Holt; y ffotograffydd plât-gwlyb Kasia Wozniak; y golygydd ffotograffiaeth Neil Bennett o Awstralia a'r artist/ffotograffydd Helen Marshall.
 
Fel arfer, mae awyrgylch cyfeillgar yr Ŵyl a'r Ganolfan yn golygu y ceir digon o gyfleoedd i gyfarfod a sgwrsio gyda'n siaradwyr dros benwythnos yr Ŵyl.

Niall McDiarmid

Ffotograffydd Dogfennol

Kasia Wozniak

Ffotograffydd plât-gwlyb

Danilo Balducci

Ffoto-ohebydd

Kate Holt

Ffoto-ohebydd

 

Neil Bennett

Golygydd Lluniau

Helen Marshall

Artist / Ffotograffydd

José Sarmento Matos

Ffotograffydd Dogfennol

 
purple strap.jpg
Niall_speakers circle.png

Niall McDiarmid

Ffotograffydd Dogfennol

 
 

Mae Niall McDiarmid yn ffotograffydd o'r Alban sy'n gweithio yn Llundain.

Mae ei waith yn ffocysu'n bennaf ar ddogfennu pobl a thirwedd Prydain. Mae ei ddull ymlaciol o dreulio cyfnodau byrion yn crwydro strydoedd llefydd anghyfarwydd yn caniatau iddo wylio nid yn unig y cymeriadau, ond hefyd y lliwiau, manylion a gweadweithiau cyflenwol sydd o'u cwmpas.  Mae ei lyfrau yn cynnwys Crossing Paths (2013), Via Vauxhall (2015) a'r diweddaraf, Town To Town (2018).

Gan gydnabod pwysigrwydd portreadau Niall a grewyd ledled Prydain, nodweddwyd detholiad sylweddol o'i waith yn yr arddangosfa gyntaf ar gyfer ffotograffwyr gwâdd a gynhaliwyd yn y Sefydliad Martin Parr newydd ym Mryste, yn gynnar yn 2018.

Cynrychiolir portreadau Niall yng nghasgliadau Amgueddfa Llundain, yr Oriel Bortread Genedlaethol a Chasgliad Ffotograffig Syr Elton John.

www.niallmcdiarmid.com

 
 

Holl ddelweddau © Niall McDiarmid. Fe'u defnyddir yma gyda chaniatâd.

purple strap.jpg
kazia wozniak pic

Kasia Wozniak

Ffotograffydd plât-gwlyb

 
 

Mae Kasia Wozniak yn ffotograffydd sy'n arbenigo yn y proses Colodion Plât-Gwlyb.

Dyma un o'r technegau ffotograffiaeth cyntaf sy'n dyddio'n ôl i ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae'r ffotograff yn ganlyniad i seremoni ffotograffig, yn dechrau gyda pharatoi toddiannau cemegol, arllwys y toddiant negyddol ar y plât gwydr, ac wedyn gosod y plât yn y camera a'i ddatguddio i'r gwrthrych. Daw'r seremoni i ben gyda datblygu'r ddelwedd yn yr ystafell dywyll. Wedyn daw'r plât sefydlog yn ffotograff a grefftir â'r llaw.

Mae Kasia Wozniak yn ymddiddori'n fawr yn y syniad o greu delwedd ffotografig sy'n barhaol ac yn fregus, yn ymgrynhoi elfen hanfodol y ffotograff a grewyd unwaith ac unwaith yn unig, mewn ennyd na ellir ei brofi eto. Ar yr un pryd, mae hi'n ystyried y perthynas rhwng y ffotograffydd, yr eisteddwr a'r gwyliwr. Mae ei gwaith yn cwestiynu dilysrwydd y ddelwedd a sut yr ydym yn gweld ffotograffau yn y dydd cyfoes. Mae'n cwestiynu sut y gall y ddelwedd ffotograffig ddod yn wrthrych yn ei rinwedd ei hun yn yr oes ddelweddu digidol.

Mae Kasia wedi bod yn ddarlithydd gwâdd ac yn arweinydd gweithdai ym Mhrifysgol y Celfyddydau yn Llundain a Phrifysgol y Celfyddydau, Norwich.

Wedi'i geni yng ngwlad Pwyl ym 1983, mae'n byw ac yn gweithio ar hyn o bryd yn Llundain.

kasiaw.com

 
 

Holl ddelweddau © Kasia Wozniak. Fe'u defnyddir yma gyda chaniatâd.
Portread o Kasia © Lily Bertrand-Webb

purple strap.jpg
danilo_circle.png

Danilo Balducci

Ffoto-ohebydd

 

Mae Danilo Balducci yn ffoto-ohebydd proffesiynol aml-arobryn.

Wedi'i eni yn L'Aquila, yr Eidal ym 1971, graddiodd o'r Uwch Sefydliad Ffotograffiaeth a Chyfathrebu Integredig yn Rhufain ac mae wedi gweithio fel ffotograffydd proffesiynol yn rhyngwladol ers 1999.

Defnyddiwyd ei waith mewn papurau newydd a chylchgronau cenedlaethol a rhyngwladol ac mae wedi arddangos ei waith ledled y byd gan ennill llu o wobrau uchel eu bri gan gynnwys gwobr 1af am stori mewn llun yng Ngwobrau Ffotograffiaeth yr Eidal a Gwobrau Ffotograffiaeth Tokyo a Ffotograffyd y Flwyddyn yng Ngwobrau'r B&W Spider - y cyfan yn ystod 2017.

Mae ei lyfr diweddaraf, 'La Linea Invisible' (Y Llinell Anweladwy) yn cofnodi'r sefyllfa ymfudo sy'n bodoli ar draws Ewrop.

Yn ogystal â'i waith fel ffoto-ohebydd, mae Danilo yn broffesor mewn ffotograffiaeth a chroniclad yn Academi'r Celfyddydau Cain yn L'Aquila

www.danilobalducci.photoshelter.com